Сухо строителство

1protektordry

Какво е „сухо строителство“ ?

Сухото строителство е метод, при който се използват гипсокартонени, гипсофазерни или циментофазерни плоскости, монтирани на метална или дървена конструкция за изграждане на преградни стени, окачени тавани, повдигнати подове, предстенни и фасадни обшивки. По този начин всички мокри процеси характерни за конвенционалното строителство са сведени до минимум.

Предимства

Бързината на монтиране е едно от важните предимства на сухото строителство. Липсата на мокри процеси прави възможно обзавеждането и оборудването с най- чувствителните уреди часове след приключването на бояджийските работи и настилките.

Ниското тегло на конструкциите дава по голяма свобода на проектантите. Намаляват се изискванията  за носимоспособността на сградите, а в същото време бъдещи промени в дизайна и разположението се осъществяват с лекота. Тази гъвкавост играе ключова роля при решаването на разпределенията на по- горните етажи, където традиционните  тухли причиняват повече главоболия, отколкото ползи.При реновиране и реставрация на стари сгради с дървен гредоред се оказва минимално и безопасно допълнително натоварване на конструкцията.

Сухото строителство дава по- голям избор при изолационните материали.

Фирма „Протектор БГ“ разполага със технически специалисти и монтажници с дългогодишен опит  при изграждане  както на стандартни системни решения- преградни стени, предстенни обшивки, окачени тавани, повдигнати и сухи подове, така и на специални системи за шумоизолация, огнезащита, лъчезащита и трезорни стени.